Projektid

Urban Hub Europe

Kuna linnaprobleemid muutuvad üha tõsisemaks ja keerukamaks on uusi koostööviise vaja rohkem, kui kunagi varem. Jätkusuutlike, tulevikukindlate lahenduste leidmine ja rakendamine piiriülese koostöö kaudu kiireneb globaalselt, sest ükski riik ei suuda probleeme vaid iseseisvalt lahendada. Isegi…

Ehitus+

Ehitus+ on ehitusvaldkonna eriaalaliitude (Digitaalehituse klaster, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatav ehituskonverents. Konverentsil arutatakse ajakohaseid probleeme ja lahendusi. Jagatakse auhindu ning tunnustatakse insenere.…

WDBE (World of Digital Built Environment)

WDBE on igaastane rahvusvaheline digiehituse konverents, kus kohtuvad digiehitusvaldkonna helgemad pead ning kõneisikud, kes jagavad infot ja kogemusi valdkonna uuenduste ning arenduste kohta tervest maailmast. WDBE kogukond koondab kinnisvara ja ehitussektori spetsialiste, valitsus- ja linnaametnikke,…

LIFE IP BuildEST

  LIFE integreeritud projekt "Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks" (Pursuing Estonian national climate ambition through smart and resilient renovation), LIFE20 IPC/EE/000010.   Projekti partnereid on kokku 18: Ministeeriumid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Rahandusministeerium,…