Ehitus+

Ehitus+ on ehitusvaldkonna eriaalaliitude (Digitaalehituse klaster, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatav ehituskonverents.

Konverentsil arutatakse ajakohaseid probleeme ja lahendusi. Jagatakse auhindu ning tunnustatakse insenere.

NB! Ehitus2024+ konverentsi kohta lisandub info peatselt.