Klaster ja liikmed

Klaster keskendub teadmistepõhise ehituse arendamisele, kaasates selleks valdkonna parimaid juhte ja spetsialiste ning tehes koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega. Klaster korraldab rahvusvahelise kogemuse omandamiseks õppereise, koolitusi ning edendab koostööd tehnoloogiliste arenduste ja toetava regulatiivse raamistiku loomiseks.

Klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames. Projekti kogueelarve on 1 200 000 eurot, millest toetus moodustab 600 000 eurot. Detailse klastri strateegiaga saab tutvuda siin

Klastriga on oodatud liituma kõik huvitatud organisatsioonid. Hetkel kuuluvad klastrisse 54 ettevõtet ja 4 kõrgkooli.

Kinnisvaraarendajad ja omanikud

Ehitajate ja ehituskorralduse esindajad

Tarkvaralahenduste pakkujad ehitusvaldkonnas

Kõrgkoolid

Materjalitootjad

Koostööpartnerid