Pilguheit lõppevasse ja tulevasse aastasse

30.12.2020

Madis Avi, klastri juhatuse esimees


Aasta on läinud kiirelt ning taas on aeg meenutada tehtut ning seada plaane uueks eesootavaks aastaks.


2020


Oli keeruline, aga huvitav aasta. Meie jaoks kindlasti ka kohanemise ja uute suundade otsimise aasta. Koroona tõttu jäid ära kõik välisreisid ning klaster keskendus oma tegevustes rohkem innovatsioonile ning omavaheliste suhete loomisele. Ka arendustegevustele pöörasime suurt tähelepanu ning sellest sündis mitmeid huvitavaid projekte. Vaatamata keerulistele aegadele, liitus meiega mitmeid uusi liikmeid. See on hea märk – kui meid märgatakse ja meie seas tahetakse olla, siis järelikult pakume väärtust, mida osatakse hinnata.


Meie töörühmad olid tegusad. IPT töörühm tegi seminaride sarja edukalt ära ning täna oleme seisus, kus esimesed avaliku sektori tellijad juba mõtlevad IPT projektide algatamise peale. BIM töörühmas võeti ette etalonmudelite loomine ning ka BIM standardite suund on jõuliselt töös. Koostöö riigiga edeneb samuti hästi. Eriti tugevaks on kujunenud koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kellega soovime kaasa lüüa e-ehituse visioonis ning panustada ehituse pika vaate realiseerimisse. Samuti on hea meel tõdeda, et andmete töögrupp astub oma esimesi kiireid samme. Andmed on tuleviku kuld. See info, mis andmetest tuleb on hindamatu väärtusega. Parameetrilise disaini töögrupp on olnud väga tubli ning ühise töö tulemusena on loodud mitmeid tooteid, mida täna juba reaalselt ka kasutada saab.

Kultuuri ja kommunikatsiooni töögrupi algatusel läheb kohe-kohe käima koostöö kõrgkoolidega ning erasektor ja akadeemiline ringkond saavad hakata ühiselt panustama ehitussektori arengusse.  Materjalitootjate eestvedamisel käivitub aasta alguses ehitusmaterjalide andmete teenuse uuring.


Suursündmustest olid meie jaoks muidugi olulised soomlastega kahasse korraldatud WDBE 2020 seminaride sari ning Garage48 Digitaalehituse häkaton. Need sündmused andsid meie tegevusele suurema rahvusvahelise mõõtme ning tutvustasid meid ka piiri taga. Tähtsatest sündmustest tooksin veel välja ka Madalsüsinikehituse seminari, kus keskendusime aina enam ja enam tähtsamaks muutuvale ehituse co2 jalajäljele. See on teema, millele just klastri eestvedamisel on hakatud ka riiklikul tasandil rohkem tähelepanu pöörama ja lähiaastatel tehakse seda kindlasti veelgi, sest jalajälje mõõtmise oskustest hakkab sõltuma ehitussektori eksport.


Esmakordselt andsime välja ka „Digiehituse tulevikutegija“ stipendiumi, mille pälvis Elina Liiva Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas kaitstud magistritööga „Kompensatsiooniruum”. Noorte tunnustamine ja märkamine on väga oluline, sest nemad on need, kes hakkavad meile ja meie lastele elamisväärset tuleviku elukeskkonda rajama.


Olulistest teemadest aastast 2020 nimetaksin veel sisendi kogumist „Ehituse pika vaate“ koostamiseks. Tean, et väga mitmed klastri liikmed on selle loomiseks panustanud väga palju ning mõelnud kaasa, milliseks võiks ehitussektor lühemas ja kaugemas tulevikus kujuneda.


2021


Uuel aastal plaanime jätkata suures plaanis samade asjadega nagu selgi aastal, kuid plaanime need teemad viia n-ö uuele tasemele. Märksõnadena toon siin välja CO2 jalajälje, IPT koolitused, koostöö kõrgkoolidega ja ehituse pika vaate. Aasta alguses plaanime uued eesmärgid ja mõõdikud paika panna ning siis nende poole liikuma hakata. Uuendusi ellu viia aitab kindlasti ka meie uus tegevjuht Kuno Peek, kellel on palju häid mõtteid ning visioone klastri töö paremaks korraldamiseks.


Loodetavasti toob vaktsiin ka koroona olukorrale lahenduse ning saame hakata korraldama ka välisreise. Kui kõik läheb õnneks, siis uuel aastal osalevad kuus klastri liiget EXPO maailmanäitusel Dubais ning huvilistele korraldame ka ühise maailmanäituse külastuse.


Näen, et uuel aastal läheb väga palju meie tähelepanu ehituse pika vaate realiseerimisele. Selles osas suureneb kindlasti ka meie koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kes pika vaate realiseerimist eest veab. Terviklik ehituse pika vaate dokument avalikustatakse lähiajal.


Veebruaris tahame veelkord vaadata tagasi 2020. aastasse ning anda välja „Aasta tegu“, „Aasta panustaja“ ja „Aasta organisatsioon“ auhinnad.


Aitäh kõigile möödunud aasta eest ning uut ja edukat uut aastat!