Lühidalt klastri tegemistest

21.01.2020

Digitaalehituse klaster on organisatsioon, kuhu kuuluvad vabatahtlikkuse alusel nii otsese ehitustegevusega seotud ettevõtted, kui ka kinnisvaraarendajad, arhitekti- ja inseneribürood, teadusasutused, IT-firmad, ehitusmaterjalide tootjad ning kinnisvaraalaseid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Lühidalt kokkuvõttes – kõik osapooled, kes on seotud ehitise elukaarega.


Klaster on loodud eesmärgiga arendada üheskoos välja tulevikku vaatavaid ning ehitusprotsessi efektiivistavaid digilahendusi, mis võimaldavad muuta ehitusprotsessi läbipaistvamaks, kiiremaks, paremini hallatavaks ning lõppkokkuvõttes ka soodsamaks. Tõde on see, et tuleviku ehitussektorit ei saa me ehitada tänapäevaste vahenditega, vaid selleks peame võtma kasutusele homsed lahendused.


Digilahendused üksi aga ehitussektorit edasi ei vii. Selleks, et jõuaksime järgmisele arengutasemele on oluliselt vaja edendada koostööd. Klastri nelja tegevusaasta jooksul tehtud uuringutest on välja tulnud, et koostöö ehitusprotsessis erinevate asutuste ja ettevõtete vahel on n-ö kõige nõrgem lüli arenguteel ning vajab järjest enam tähelepanu.


Möödunud ja alanud aasta tegemistest


Kui nüüd rääkida konkreetsetest sammudest, mida klaster oma eesmärkide elluviimiseks 2019. aastal teinud on, siis tooksin siinkohal välja mõned olulisemad tegevused.


Märgilise tähendusega on meie jaoks EASi kaasfinantseering summas 600 000 eurot, perioodiks 2019 – 2023, mille abil saame kordades kiiremini oma strateegilisi eesmärke ellu viia. See on oluline tugi lisaks klastri liikmete poolt tehtud ja tehtavatele investeeringutele.


Võime uhkusega öelda, et oleme IPT/Allianssi hankemudelite kasutuselevõtu vajadust suutnud tõestada ning panustame palju, et arendada mudelite juurutamist siinsel ehitusturul. Mudelikohaste teadmiste tõstmiseks korraldame koolitusi, mille kohta saad täpsemalt lugeda Tiit Hioni artiklist. See on oluline teema, sest koostööl baseeruvad hankemudelid on Euroopas kiiresti arenemas ning arvata võib, et lähitulevikus rahvusvahelistel hangetel ilma IPT/Allianss projektivõimekuseta osaleda ei saagi. Seega tasub mudeli koolitustest kindlasti osa võtta.


Oleme kaasa rääkinud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) arendustes. Näiteks avaliku sektori tellijate BIM nõuete klassifikatsioonisüsteemi loomiseks andsime omapoolse sisendi, kuna omame arvestatavat suunavat jõudu ühise parima võimaliku praktika koondajana. Heas koostöös oleme panustanud „Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüsi“, mis langeb olulisel määral kokku meie väärtushinnangutega.


Meie organisatsiooni sees on tõhusalt käivitunud kaheksa töögrupi töö. Möödunud aastal lisandus kaks töögruppi – materjalitootjate digitaalsete lahenduste ning parameetrilise disaini töögrupp. 2020. aasta jaanuarist stardib uus –  andmete väärindamisega tegelev töögrupp. Andmete töögrupi kohta saab lugeda siit.


Rääkides veel 2020. aasta tegevusplaanidest, siis üheks oluliseks rahvusvaheliseks sündmuseks on kindlasti World Summit on Digital Built Environment ehk WDBE 2020, mis toimub 29.-30.09 nii Tallinnas kui Helsingis. Sügisel toimuvale suurüritusele eelneb ka mitu väiksemat eelüritust.


Oleme alustamas koostööd mitme välismaise digiehitusega tegeleva organisatsiooniga, näiteks KiraDigiga Soomest, Buvidiga Lätist, BloxHubiga Taanist ning põhjamaise BuildingSmart grupiga. Need on organisatsioonid, kellega meil on sarnased visioonid ning tegevused ning kellega näeme vajadust liikuda ühises suunas.


Ja muidugi on selle aasta üheks suuremaks Eesti piire ületavaks väljakutseks EXPO 2020, millest osavõtuks ettevalmistused juba käivad. EXPO arenduste kohta loe Erkki Tuisu artiklist.


Teemad, millesse kindlasti veel 2020. aastal panustama peame on tarkvarade lokaliseeringud ja taristuehituse arendustegevused.


Kahtlemata on töid ja olulisi eesmärke veel, kuid neist juba järgmistes kvartalikirjades.