Sektorite vahelise mobiilsuse meetme (SekMo) veebipõhine infotund

Sektorite vahelise mobiilsuse meetme (SekMo) veebipõhine infotund

Kuupäev:
04.04.2024
Toimumise koht:
Microsoft Teams
Digitaalehituse klaster korraldab 4. aprillil kell 11 sektorite vahelise mobiilsuse meetme (SekMo) veebipõhise infotunni (Teams). Infotunnis saab ülevaate SekMo meetmest, selle toetatavatest tegevustest ning kogemusi jagab klastri liige, kes on juba meetmes osalenud.

Meetme eesmärk on teadlaste ja tippspetsialistide liikumise kaudu suurendada koostööd akadeemilise ja mitte-akadeemilise sektori vahel, mis võimaldab:

  1. Palgata teadlast ettevõttesse või avaliku sektori asutusse (teostamaks rakendusuuringut või eksperimentaalarenduse projekti);

  2. Siirduda tippspetsialistil ettevõttest või avalikust sektori asutusest ülikooli, rakenduskõrgkooli või teadusasutusse (teostamaks õpet-, teadus- või innovatsioonitegevusi, tehnoloogiasiiret);

  3. Palgata ettevõttel või avaliku sektori asutusel teadmussiirdedoktoranti (doktoritöö teema lähtub tööandja tegevusest).


Päevakava  • 11.00    Sektoriaalse mobiilsuse meede (SekMo)– kellele ja milleks? Kaidi Rekker (Eesti Teadusagentuur).

  • 11.10    I Teadlase palkamine ettevõttesse või avaliku sektori asutusse, Tea Tassa (Riigi Tugiteenuste Keskus).

  • 11.20    II Tippspetsialisti palkamine teadus- ja arendusasutusse, Tea Tassa (Riigi Tugiteenuste Keskus).

  • 11.30    III Teadmussiirdedoktorantuur Tea Tassa (Riigi Tugiteenuste Keskus).

  • 11.40    Kogemuslugu (esineja selgumisel).

  • 12.00   SekMo meetme taotlemine ja taotlusvormi tutvustamine, Tea Tassa (Riigi Tugiteenuste Keskus).

  • 12.15   Kokkuvõte.


Registreeru läbi allpool asuva vormi, registreerumine kestab kuni 03.04. 👇
Registreeru sündmusele