M&A seminar (kaheosaline)

M&A seminar (kaheosaline)

Kuupäev:
10.01.2023, 17.01.2023
Toimumise koht:
Tallinn, TBD
Kutsume osalema kaheosalisel Mergers & Acquisitions (M&As) teemalisel seminaril, kus käsitleme:

  1. ettevõtte väärtuse hindamine (Due Diligence auditid)

  2. finantseerimisallikate võrdlemine

  3. Case study Esplani näitel (konkurendi omandamine)

  4. tegevuskava koostamine ja elluviimine


Seminaril edasiantav materjal põhineb INSEAD äriülikooli õppekaval M&As and Corporate Strategy: https://www.insead.edu/executive-education/strategy/merger-acquisition-corporate-strategy

Koolitajaks on Esplan'i tegevjuht Kadi Metsmaa.

Seminarid toimuvad 11:00-12:30 (ainult kontaktõppe vormis). Seminar on klastriliikmetele tasuta, klastrivälistele osalejatele kehtib osalustasu 99€.

Seminaride korraldamist toetab EAS Euroopa regionaalarengufondi vahenditest.

 

MIKS OSALEDA:

  1. Kadi Metsmaa on tunnustatud koolituskogemusega sh külalislektor Eesti ülikoolides, mitmekesise Eesti ja rahvusvahelistel konverentsidel esinemiskogemusega. See annab veendumuse, et saadud teadmised on võimalik efektiivselt huvilisetele edasi anda.

  2. Esplan on üks vähestest Eesti ettevõtetest, kes on hiljutise omandamiskogemusega ja seetõttu lisandub teoreetilisele kogemusele ka praktiline kogemus, mis võimaldab kuulajatel end paremini suhtestada, sest sektor ja majanduskeskkond on tuttavad.

  3. Globaalsed uuringud ehitussektori kohta näevad ette suundumust M&A suunas, sest väikestel ettevõtetel ei ole lihtne uuenenud ja digitaliseerinud maailmas konkureerida. On ette näha M&A tõusu nii Eesti turul turuosaliste vahel, kui ka rahvusvaheliste ettevõtete huvi Eesti ettevõtete vastu.

  4. Klastril ja Eesti riigil on põhjendatud huvi, et meie ettevõtted oskaksid pakutavate võimaluste vahel teadlikke valikuid teha ja et meie kompetentsid ja riiklikult oluline sektor ei teeks M&A pakkumiste osas tulevikus valesid valikuid. Eelpooltoodust tulenevalt on mõistlik meie klastri liikmeid sel teemal koolitada.


REGISTREERUMINE LÕPEB 05.01.2023!
Registreeru sündmusele