Allianss/IPT koolituspäev Vol. 2

Allianss/IPT koolituspäev Vol. 2

Kuupäev:
06.06.2023
Toimumise koht:
Raja 15, Tallinn, Mektory eRiigi labor


Digitaalehituse klaster kutsub osalema Allianss/IPT koolituspäeval!


Digitaalehituse klaster alustab koolituspäevadega, et toetada ehitusvaldkonna ettevõtete valmisolekut osalemaks avatud koostööl põhinevatel hangetel ning integreeritud projektiteostusel põhinevatel projektidel.

Tartu abilinnapea, Priit Humali sõnul näevad probleeme tänase riigihangete süsteemiga kõik osapooled. "Avatud koostöö laialdane kasutus erasektori hangete puhul tõestab selle efektiivsust ja mõttekust. Avalik sektor peab muutuma efektiivsemaks ning Allianss hanked on probleemi lahendamiseks selge võimalus. Tartu linn soovib seejuures piloteerida Allianss hankemudelit kahe munitsipaalmaja ehitamisel".

Anti Palmi, Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja sõnul on üheks avatud koostöö hanke eeliseks see, et projektlahendus ei ole paigas ning selle tekkimisel ja kaalumisel on kaasas ka töövõtja. "Kui tuua sisse ka Allianss ärimudel, siis see avab omakorda uue tahu. Allianss ärimudeli kohaselt ei finantseeri ehitaja ehitust – ehk kõik kulud kaetakse oluliselt kiiremalt. Tingimus on, et kulu peab olema eelnevalt ka töövõtja poolt tehtud. See omakorda parandab aga otseselt alltöövõtjate motivatsiooni osaleda - saame objektile parimad meeskonnad. Sellest edasi tekib areng, kus ettevõtted otsivad efektiivsust. Põhiline takistus on otsese kogemuse puudus ning sellest tekkiv mõningane usaldamatus stiilis „kas tõesti nii saab“ ja „kas tõesti siis muutub töövõtja“ ja tegelikult ka „kas tõesti siis muutub tellija“".

"Minu arvamise järgi on koostöö ja usalduse puudumine riigihangetega seotud projektides olulisimaks takistuseks ehitusvaldkonna arengule. Paraku on ka meie teadmised teistmoodi üles ehitatud hangetest nigelavõitu. Seepärast on Digitaalehituse klastri poolt ellu kutsutud hangete temaatikaga koolituspäevad väga vajalikud", lisas Tiit Hion, Digitaalehituse klastri juhatuse esimees.


Koolituspäevast


Alianss/IPT koolituspäevi viib läbi Sulev Senkel, BrainTeam OÜst. Koolituspäeva eesmärgiks on:

 • Tutvustada Allianss ja IPT (Integreeritud Projektiteostus) hangete olemust, põhielemente ja korraldamise põhimõtteid.

 • Saada teada, mis on eduka Allianss või IPT hanke eeldusteks (Tellija ja Töövõtja seisukohalt)?

 • Saada ülevaade, kuidas korraldatakse Allianss või IPT hankemenetlust. Peamised etapid ning erinevused tavapraktikaga.

 • Õppida tundma Allianss ja IPT projektide põhimõtteid.

 • Mida kujutavad endast Allianss ja IPT projektides Arendus- ja Teostusetapid?

 • Saada teada, milliseid muudatusi eeldab Allianss ja IPT rakendamine praktikas ja projektide juhtimise põhimõtetes.

 • Kuulda erinevaid näiteid Allianss ja IPT projektide praktikast.

 • Tutvustada projekti Integratsiooni plaani rakendamist koostööl põhinevates hangetes ja projektides.

 • Leida vastuseid, kuidas saame rakendada Allianss ja IPT põhielemente ja metoodikat tavaprojektides – eeldused ja võimalused?

 • Anda ülevaade Allianss lepingu põhiolemusest ja peamistest tingimustest.

 • Tutvuda Allianss lepingu ja ärimudeli põhielementidega ja saada teada, milliseid võimalusi pakub Allianss leping Töövõtjale ja Tellijale.

 • Saada ideid ja õppida, kuidas alustada Allianss ja IPT hankemudeli rakendamist.

 • Kaardistada võimalused IPT meetodite kasutamiseks erinevates lepingumudelites.

 • Tuua näiteid rahvusvahelistest kogemustest Allianss ja IPT hangete rakendamisel ehitushangetes.


Koolituspäev toimub:

 • 6. juunil aadressil Akadeemia tee 3, ruumis SOC 217, kell 9.30-15.30.


 Koolituspäeva hinnaks on:

 • Early Bird (kuni 31.05) -  335€ (Digitaalehituse klastri liikmele 285€).

 • Late Bird - 385€ (Digitaalehituse klastri liikmele 335€).


Registreeri ennast koolituspäevale läbi allpool asuva vormi, registreerumine kestab kuni 03.06. 👇

 

Koolituspäeval näeme!

 

Kiirusta, sest kohad on piiratud!
Registreeru sündmusele