Allianss/IPT koolituspäev – Tallinn – 11.04

Allianss/IPT koolituspäev - Tallinn - 11.04

Kuupäev:
11.04.2024
Toimumise koht:
Valukoja 8, II korrus, Tallinn. Öpiku Konverentsikeskus - ruum Komeet.

Vähese huvi tõttu jääb antud koolitus seekord ära. Vabandame siiralt!


DIGITAALEHITUSE KLASTER KUTSUB ETTEVÕTTEID JA ORGANISATSIOONE OSALEMA ALLIANSS/IPT KOOLITUSPÄEVAL!


Digitaalehituse klaster kutsub ettevõtteid ja organisatsioone osalema Allianss/IPT  koolituspäeval, et toetada ehitusvaldkonna valmisolekut osalemaks avatud koostööl põhinevatel hangetel ning integreeritud projektiteostusel põhinevatel projektidel. Seni on Allianss/IPT koolituse läbinud üle 65 ehitussektori spetsialisti. Koolitustel on osalenud nii avaliku sektori spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, ehituse peatöövõtijad, tellijad, kui ka juristid.

Endise Tartu abilinnapea, Priit Humali sõnul näevad probleeme tänase riigihangete süsteemiga kõik osapooled. "Avatud koostöö laialdane kasutus erasektori hangete puhul tõestab selle efektiivsust ja mõttekust. Avalik sektor peab muutuma efektiivsemaks ning Allianss hanked on probleemi lahendamiseks selge võimalus. Tartu linn allkirjastas seejuures lepingu Allianss hanke nõustamiseks, mille raames on plaanis Tüve tänavale ehitada kaks munitsipaalmaja

Anti Palmi, Maanteeameti ida teehoiu osakonna juhataja sõnul on üheks avatud koostöö hanke eeliseks see, et projektlahendus ei ole paigas ning selle tekkimisel ja kaalumisel on kaasas ka töövõtja. "Kui tuua sisse ka Allianss ärimudel, siis see avab omakorda uue tahu. Allianss ärimudeli kohaselt ei finantseeri ehitaja ehitust – ehk kõik kulud kaetakse oluliselt kiiremalt. Tingimus on, et kulu peab olema eelnevalt ka töövõtja poolt tehtud. See omakorda parandab aga otseselt alltöövõtjate motivatsiooni osaleda - saame objektile parimad meeskonnad. Sellest edasi tekib areng, kus ettevõtted otsivad efektiivsust. Põhiline takistus on otsese kogemuse puudus ning sellest tekkiv mõningane usaldamatus stiilis „kas tõesti nii saab“ ja „kas tõesti siis muutub töövõtja“ ja tegelikult ka „kas tõesti siis muutub tellija“. Seejuures on Transpordiameti Reiu jõge ületava Sindi-Lodja silla projekteerimise ja ehitamise hange juba töös!

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi, Rašid Pulatovi sõnul tuleb projekteerimisele kulutatud aeg järgmistes hangetes tasa teha, vanaviisi enam ei saa, et 2030. aastaks saaks raudtee valmis ja rongid sõidaksid. Peab leidma viise, kuidas olla ehituses paindlikum ja võtmesõna on siin Allianss hanked. Uuest strateegiast lähtuvalt kuulutas Rail Baltic Estonia hiljuti välja hanke: Konsultandi leidmine Eesti Vabariigi territooriumil Rail Baltica raudtee IPT/Allianss hanke korraldamiseks ja elluviimiseks.

„Oleme valinud Zero Terrain Paldiski vesisalvesti jaoks integreeritud projekti teostamise mudeli ja otsime seetõttu kogenud partnereid (ehitajaid, planeerijaid), et projekt ühises koostöös välja arendada ja ellu viia,“ selgitas Phil Scott, Energiasalve projektidirektor veebruaris ilmunud pressiteates.

"Minu arvamise järgi on koostöö ja usalduse puudumine riigihangetega seotud projektides olulisimaks takistuseks ehitusvaldkonna arengule. Paraku on ka meie teadmised teistmoodi üles ehitatud hangetest nigelavõitu. Seepärast on Digitaalehituse klastri poolt ellu kutsutud hangete temaatikaga koolituspäevad väga vajalikud", lisas Tiit Hion, Digitaalehituse klastri juhatuse esimees.


KOOLITUSPÄEVAST


Alianss/IPT koolituspäevi viib läbi Sulev SenkelBrainTeam OÜst. Koolituspäeva eesmärgiks on:

 • Tutvustada Allianss ja IPT (Integreeritud Projektiteostus) hangete olemust, põhielemente ja korraldamise põhimõtteid.

 • Saada teada, mis on eduka Allianss või IPT hanke eeldusteks (Tellija ja Töövõtja seisukohalt)?

 • Saada ülevaade, kuidas korraldatakse Allianss või IPT hankemenetlust. Peamised etapid ning erinevused tavapraktikaga.

 • Õppida tundma Allianss ja IPT projektide põhimõtteid.

 • Mida kujutavad endast Allianss ja IPT projektides Arendus- ja Teostusetapid?

 • Saada teada, milliseid muudatusi eeldab Allianss ja IPT rakendamine praktikas ja projektide juhtimise põhimõtetes.

 • Kuulda erinevaid näiteid Allianss ja IPT projektide praktikast.

 • Tutvustada projekti Integratsiooni plaani rakendamist koostööl põhinevates hangetes ja projektides.

 • Leida vastuseid, kuidas saame rakendada Allianss ja IPT põhielemente ja metoodikat tavaprojektides – eeldused ja võimalused?

 • Anda ülevaade Allianss lepingu põhiolemusest ja peamistest tingimustest.

 • Tutvuda Allianss lepingu ja ärimudeli põhielementidega ja saada teada, milliseid võimalusi pakub Allianss leping Töövõtjale ja Tellijale.

 • Saada ideid ja õppida, kuidas alustada Allianss ja IPT hankemudeli rakendamist.

 • Kaardistada võimalused IPT meetodite kasutamiseks erinevates lepingumudelites.

 • Tuua näiteid rahvusvahelistest kogemustest Allianss ja IPT hangete rakendamisel ehitushangetes.


NB! Koolitus on Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt hinnatud 3,7 TP vääriliseks.


Koolituspäev toimub:

 • 11. aprillil, kell 10.00-16.00. Aadressil Valukoja 8, II korrus, Tallinn. Öpiku Konverentsikeskus - ruum Komeet.


Osalemistingumused:

 • Registreerunud isikuks loetakse osapoolt, kelle nimele on tehtud registreering üritusele.

 • Klaster teavitab registreerunud isikuid kirjalikult sündmuse toimumisest vähemalt 5 kalendripäeva enne selle toimumist.

 • Osalustasu arved saadetakse kõikidele osalejatele korraga peale ürituse toimumist.

 • Osalustasu arve vormistatakse organisatsiooni nimele, mille osaleja esitab registreerumisvormi väljal "organisatsioon". Juhul, kui osaleja soovib arvele teisi andmeid, siis palume esitada vastav info korraldajale registreerimisvormi väljal "sõnum".

 • Klaster vabastab registreerunud isiku osalustasu maksmisest 100% ulatuses, kui osalemisest loobumise teade on edastatud Klastrile kirjalikult vähemalt 72h enne ürituse toimumist. Hilisematele loobujatele on Klastril õigus esitada osalustasu arve kuni 50% ulatuses ning neile, kes esitavad osalemisest loobumise teate ürituse toimumise päeval või selle järel, on Klastril õigus esitada osalustasu arve kuni 100% ulatuses.


Lisainfo: 

 • Tavakülastajale on parkimiskellaga parkimine EP333 ja EP90 alas 2h tasuta. Parkla joonise leiate siit: https://www.ulemistecity.ee/parking/car-parks.

 • Koolitusel pakutakse kohvit, teed, vett + magusaid ja soolaseid küpsiseid.

 • Koolituse keskel on lõunapaus. Kõige lähem on minna lõunat sööma maja I korrusel asuvasse Fredo Bistroosse.


Koolituspäeva hinnaks on:

 • Early Bird (kuni 05.04.2024) -  275€+KM (Digitaalehituse klastri liikmele 235€+KM).

 • Late Bird - 315€+KM (Digitaalehituse klastri liikmele 275€+KM).


Registreeri ennast koolituspäevale läbi allpool asuva vormi, registreerumine kestab kuni 09.04.2024. 👇

 

Vähese huvi tõttu jääb antud koolitus seekord ära. Vabandame siiralt!

Registreeru sündmusele