Toetusavaldus Soome KiraHUBile

02.02.2021

Digitaalehituse klaster esitas toetusavalduse Soome KiraHubile, kes koostöös Soome, Prantsusmaa ning Hispaania esindajataga soovivad saada Euroopa Liidu Horizon 2020 programmist toetusi uuringuteks, mis analüüsivad energia- ja ressursisäästlike ehitamise ning renoveerimise võimalusi. 27. jaanuaril lõppenud taotlusvoorus esitati üle Euroopa selles kategoorias kokku 115 taotlust.


Taotluse kohaselt oleks tegemist 5 aastase projektiga. Digitaalehituse klaster osaleb projektis vaatlejana-nõustajana ning selles rollis saame vahendada Eesti ettevõtetele hankekutseid uuringute läbiviimiseks. Soomes paiknevad uurimispiirkonnad Helsingi külje all Espoos, mis on võrdlemisi sarnane elukeskkond Tallinnale (suurem asula, mere ja metsamaade lähedus, palju keerulisi taristuobjekte jne).


Soomlaste juhtimisel koostatud projekt kannab nimetust ENCLADUS ja see on tuletatud toetusprogrammi meetmestikust: „Digital and physical framEwork system for buildings and Neighbourhoods enhanCing thEir environmentaL energetic behAviour anD the Use of resourceS“.


KiraHub on Digitaalehituse klastri pikaajaline koostööpartner – nt 2020. aastal korraldati koos WDBE (www.wdbe.org) konverentside sari, kus osales kõikide ürituste peale kokku enam kui 2000 inimest 54 riigist.