Meie uus ingliskeelne eksportturgudele suunatud veebileht

14.05.2020

Aprillis valmis klastri ingliskeelne veebileht, mis asub aadressil www.estoniandcc.com.


Lehe eesmärgid:  1. tutvustada Eesti ettevõtteid ja nende poolt pakutavaid toodete ja teenuste gruppe eksportturgudel;

  2. firmadele välisturgudelt kontaktide genereerimine;

  3. klastrile ja klastri liikmetele rahvusvaheliste koostööprojektide otsimine.


Ekspordi osas pakutakse lehe külastajale terviklahendust ehituse elukaare üleselt – kõik tooted, teenused ja partnerlus ühest kohast, soovi korral tervikliku paketina.

Lehe kaudu tulnud päringuid vaatab ja töötab läbi ekspordi töögrupp.


Lisa oma ettevõtte andmed veebilehele


Kõik klastri liikmed ja ekspordiga tegelevad Eesti ehitussektori ettevõted, kes soovivad oma ettevõtet lehel tutvustada, saavad seda teha. Selleks tuleb klastri tegevmeeskonnale (indrek@digitaalehitus.ee) edastada info selle kohta, millises ehituse elukaare faasis nende ettevõte tegutseb. Saadetud andmed sisestatakse veebilehele. Nii on võimalik välispartneritel omale sobiv ja vajalik kontakt kiiresti üles leida.


Veebilehelt leiab oma andmed edastanud ettevõtted elukaare järgi (vaata artiklile lisatud joonist).