Liitusime kinnisvara korrashoiu komiteega EVS TK/36

02.02.2024

Digitaalehituse klaster annab teatada, et on liitunud kinnisvara korrashoiu valdkonda käsitleva komiteega EVS TK/36. See on oluline samm meie eesmärgi poole digitaliseerida terve ehitatud keskkonna elukaar, kus kinnisvara korrashoid moodustab suure osa nii ajaliselt kui ka rahaliselt.


Antud komitee töötab välja nii algupäraseid standardeid, muuhulgas kinnisvarakeskkonna juhtimise, varade hindamise ja kinnisvara korrashoiu hangete jaoks, kui ka esindab Eestis temaatikatel rahvusvahelisi (CEN/ISO) tegevusi.


Digitaalehitus MTÜ on komitees 14. liige ja seda esindab klastri juhatuse liige Hendrik Park. Liikmete hulgas on aga ka olulised teised avaliku- ja erasektori organisatsioonid, alates ministeeriumitest ja linnadest kuni valdkonnaalaste liitude, ülikoolide ja riiklike tellijateni välja. Lisaks on esindatud ka mitmed erasektori ettevõtted.


Liitusime selle komiteega, sest meie eesmärk on toetada kogu ehitatud keskkonna elukaart, kus kinnisvara korrashoiul on oluline osa. Me usume, et kõik algab (digi-)Targast tellijast, kes esitab õigeid küsimusi juba kinnisvaraarenduse alguses ja saab projekti ehitajalt kogu vajaliku info selle hilisemaks korraldamiseks.


-Kõik algab (digi-)Targast tellijast.


Seejuures on klaster juba ka EVS/TK50 ehk BIM ja selle kasutusvõimaluste ehituse elukaare üleselt temaatikatele pühendunud komitee liige. Selle fookus on seni olnud peamiselt projekteerimisel ja ehitamisel, kuid juba töötab ambitsiooniga luua digitaalne vundament ka kinnisvara korrashoiu perioodiks. Seega on loomulik samm meie kaasabil viia elukaare erinevad etapid ka nendes komiteedes omavahel kokku.


Ülevaade sellest, kuidas ehitamiseks vajalik info (EVS 932) ja halduseks vajalik info (EVS 807) omavahel seostuvad ning kuidas neid toetab digitaalehitus (ÜBN BIM nõuded), on toodud ülevalpool oleval joonisel.


Täna on veel paraku suur lõhe nendes kahe etapi projekti- ja varade infomudelite vahel, kuna puuduvad täna ka Tarka tellijat toetavad BIM nõuded, mis toetaksid neid tervikuna. Siiski oleme juba liikumas koos klastri liikmete, avaliku sektori ja koostööpartneritega selle olukorra muutmise suunas. Muuhulgas on juba käivitatud temaatikatele keskendunud Infohalduse töötuba.


-Tarka tellijat toetavad ühtsed BIM nõuded on kui elukaare kiiretee.


Kokkuvõtvalt, meie klastri liitumine kinnisvara korrashoiu komiteega TK/36 on oluline samm meie eesmärgi poole digitaliseerida kogu ehitatud keskkonna elukaar ning arvestada Targa tellija ja elukaare vaatega.


Lisateave komitee kohta on saadaval siin.