Kriisi tagajärgede lahendamisest

30.04.2020

Märtsis pöördus klastri poole Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning palus klastri nägemust selle kohta, millised võivad olla Covid-19 poolt tekitatud kahjud ja riskid ehitussektoris.


Digitaalehituse klaster edastas 18. märtsil MKMile järgmise nägemuse, kuhu lisas ka võimalikud lahendused, kuidas keerulistest olukordadest riigi abiga välja tulla.


Finantseerimise probleemid. • Lühiajalised. Mõned tellijad võivad sattuda raskustesse ja ei suuda tasuda tööde eest, samas on firmadel kulud tehtud ja tulemuseks tekivad finantsprobleemid.

  Lahendus. Riik võiks aidata käibelaenude tagamisega.

 • Majanduse langusest tulenevad mõjud tulevad viitega ehk 10 kuni 12 kuu pärast. Tellimused ehitussektorile jäetakse ära või lükatakse edasi. Tulemuseks paus ehitussektori firmade arengus ning pankrotid.

  Lahendus. Riigipoolsed kontratsüklilised investeeringud.


Tarneahelatest tulenevad probleemid. • Tellitud tööd, tooted ja teenused ei jõua ehituse väärtusahelasse. Tulemuseks on lepingute rikkumine, millega kaasnevad maksete hilinemised, trahvid ning ettevõtetele majanduslikud raskused.

  Lahendus. Riik saab kuulutada olukorra Force Majeure´ks, kus lepingute mittetäitmine on vabandatav ja ei too kaasa sanktsioone.


Inimeste – tööjõuga seonduvad probleemid. • Inimesed on sunnitud massiliselt töölt kõrvale jääma (haiged, haiged lapsed, karantiinid jms). Ettevõtetel tekib võimetus täita lepinguid ning maksta töötasu. Selle tulemusena tekivad majandusraskused.

  Lahendus: riik saab kuulutada olukorra Force Majeure´ks, mille korral lepingute mittetäitmine on vabandatav ja ei too kaasa sanktsioone. Riik saab töölt kõrvale jääjatele (kes pole haiged) haigusraha või muid toetusi maksta või nende tasumises osaliselt osaleda.


MKM kogus sisendit ehitussektori aitamiseks mitmetelt koostööpartneritelt. Tänaseks on teada, et mitmed neist ettepanekutest on võetud ka töösse. Nende seas võib nimetada 100 miljoni euro eraldamist hoonete rekonstrueerimisele ja 45 miljoni eraldamist investeeringuteks teedesse.