Kogemusi 2019. aasta reisidelt

21.01.2020

Digitaalehituse klaster korraldab oma liikmetele õppe- ja kontaktreise, mille käigus saab tutvuda tehnoloogiliste uuenduste ja arendustega erinevates riikides. Klaster aitab oma liikmetel käia kogemusi omandamas nii grupiviisiliselt ja ka iseseisvalt.


Oma kogemusi 2019. aasta reisidest jagavad Kadi Metsmaa, Madis Avi ja Paavo Pärn.


Kadi Metsmaa, Esplani tegevjuht Malaisia-Singapuri kontaktreisist.


Külastasin MalaysianTechWeek´i, mis toimus esimest korda ja mille korraldajaks oli MDEC (Malaisia Innovatsiooniministeerium). Messi raames kohtusin erinevate MDECi esindajatega. Minu eesmärgiks oli aru saada, kui palju pööratakse Malaisia digitaliseerimisel tähelepanu ehitussektorile ja kas meie ettevõtetel või meie klastril võiks sealsel turul erinevaid arenguvõimalusi olla.


Smart Cities ja ehitussektori digitaliseerimine on seal kindlasti olulised teemad. Seetõttu nägid erinevad esindajad, et Eesti ja Malaisia kogemuste vahetamine oleks vajalik.


Malaisia soovib aidata potentsiaaliga Euroopa, sh Eesti startup’idel Aasias võimalikult sujuvalt äriga alustada. Aasia turule sisenemiseks on Malaisia sobiv riik – seal elab 32 miljonit elanikku, riigis räägitakse suhteliselt heal tasemel inglise keelt ning hinnatase on konkurentsivõimeline.


Malaislastele pakuvad eestlaste digiehituse kogemused väga huvi ja nad näevad võimalusi koostööks konsultatsioonide vallas.


Kohtumisi oli ka Malaisia suurimate kinnisvaraarendajate ja -haldajatega: UEM Egenta, UEM Sunrise, MHUB. Lisaks ka erinevate koostööruumide (coworkingspace) arendajatega.


Singapuris toimusid erinevad kohtumised sealsete konsultatsiooniäri tippettevõtetega, sh Surbana Jurong arendusosakonnaga, kes oleks valmis tulema Eestisse rääkima oma edusammudest IDD (Integrated Digital Delivery) programmi reaalsest rakendamisest.


Klastri juhatuse esimees ning Sirkel & Mall tegevjuht Madis Avi Hiina reisil nähtust ja kogetust.


Oktoobri lõpus, novembri alguses korraldas klaster grupireisi Hiinamaale, kus osalesid klastri liikmete, omavalitsuste ja riigiasutuste esindajad. Reisi eesmärgiks oli näha, kuidas erinevad ettevõtted kasutavad kaasaegseid digitaallahendusi. Ehk siis seda, kui palju kasutatakse mudelprojekteerimist (BIM) või muid tarkvarasid ning kui levinud on digitaalehitus Hiinas.


Külastasime Pekingi ja Shanghai ettevõtteid, ülikoole, akadeemiaid, käisime Eesti saatkonnas ning kohtusime kahe eestlasest arhitektiga.


Reisi lõpuks jõudsime järeldusele, et hiinlastel on meiega võrreldes sarnased probleemid. Digiehituse arenduste osas ollakse jõutud sarnasele tasemele, aga vahe on selles, kuidas arendused sünnivad.


Hiinas otsustas kommunistlik partei, et mudelprojekteerimine tuleb ehituses kasutusele võtta ning kõik ettevõtted ja teadusasutused on asunud käsku täitma. Partei otsused ei ole diskuteerimiseks. Väga kaugele nad BIMiga pole veel jõudnud ja esialgu kasutatakse seda ehitusprojektides umbes 5-15 protsendi ulatuses. Tänu sellisele otsustusmehhanismile toimuvad Hiinas muudatused väga kiiresti. Seega on oht, et paari aastaga jääme me neist mudelprojekteerimises maha. Selleks, et n-ö rongil püsida, peaksime rohkem tähelepanu suunama koostöö efektiivistamisele.

Suurandmete kasutus – see on teema, mis ehitussektoris tuleb aina enam ja enam päevakorda. Väga oleks vaja lahendusi, mis võimaldaksid töö efektiivistamiseks jälgida töötajate liikumist ehitusplatsil. Tsinghua Ülikooli arhitektuuri osakonnas tutvustati meile, kuidas läbi wifi vôrgu andmeid kogudes saab teha järeldusi näiteks kaubanduskeskuste planeerimisel. Samuti nägime ehitusvaldkonnale spetsialiseerunud IT ettevõttes Glodon, kuidas ehitusplatsil kasutati tehisintellekti-kaameraid töötajate turvaohutuse jälgimiseks. Mõlemad näited olid äärmiselt huvitavad ning tekitasid palju mõtteid, kuidas suurandmeid veelgi efektiivsemalt rakendada saaks.

Kui rääkida mudelprojekteerimisest, siis BIM võimekusega tarkvaradest kasutatakse Hiinas erinevate arendajate (Bentley, Autodesk ja Trimble Tekla) tarkvarasid. Mingil määral ka Dynamot. Andmete ja rajatiste halduses digilahendusi veel ei kasutata.

Sisearhitekuuri valdkonnast tutvusime arendusega, mille abil sai reaalajas teha renderdusi ja millega sai BIM kataloogist sisse importida materjalitootjate 3D objekte. Silma hakkas see, et ühtset lähenemist erinevate tarkvarade kasutuse osas ei olnud ja mitmed suured ettevôtted olid loonud n-ö oma tarkvara.


Klastri ekspordi töögrupi juht ning Sirkel & Mall ekspordijuht Paavo Pärn EV Presidendi visiidist Dubaisse ja Abu Dhabisse.


Mul oli au olla osaline EV Presidendi Kersti Kaljulaidi visiidil Dubaisse ja Abu Dhabisse. Reisi eesmärgiks oli tutvuda 2020. aasta EXPO alaga ning luua kontakte edaspidiseks koostööks.

Esmalt külastasime Abu Dhabi, kus tutvusime sealse Kaubandus- ja Tööstuskojaga ning Abu Dhabi Investment Authority´ga. Lisaks külastasime Maailma Energia Konverentsi ja kohtusime juhtivate energiaettevõtetega. Dubais kohtusime maailma suurima kinnisvaraarendaja EMAAR´iga ning külastasime valmivat EXPO ala ja arutasime korraldajatega, kuidas  eestlased saaksid maailmanäitusel võimalikult hästi silma paista.


Seekordne maailmanäitus toimub väga erilises piirkonnas ja seetõttu on sellised EXPO-eelsed visiidid vägagi olulised, kuna võimaldavad teha müügitööd ning tutvuda kohaliku ärikliimaga.


Suuremad klastri korraldatud õppereisid aastal 2019:



  • Hiina õppereis

  • IPT/Allianss õppereis Soome

  • Materjalitootjate õppereis Soome



  1. aasta õppe- ja kontaktreisid on planeerimisel ja neist räägime järgmistes kvartalikirjades.