Klastri liikmete tutvustused

01.07.2022

Klastri liikmete tutvustused


Selleks, et saada aimu, kes meie klastri liikmed on ja millega nad igapäevaselt tegelevad, tegime kodulehele uue rubriigi – klastri liikmete tutvustused. Selles rubriigis tutvustame ükshaaval kõiki klastri liikmeid. Tutvustused kogunevad siia tasapisi ning tähestikulises järjekorras.


SIGA Cover AG 1966


Vastas Martin Polikarpus


Põhitegevus: Hoonete õhu- ja tuuletihedustoodete tootmine ja arendamine.


Milliseid muudatusi oled täheldanud ärikeskkonnas viimase 6 kuu jooksul?

Balti regioonis on ehitussektori osapoolte ebakindlus tuleviku osas suurenenud. Ehitusmaterjali tootjate sisendhinnad ja sisendmaterjalide kättesaadavus on pidevas muutumises. Tarneahelate kindlus on olulisem kui kunagi varem.


Millised on ehitussektori arengupidurid?

Selgelt defineeritud protsesside puudumine ning sellest tingitud vähene automatiseeritus.


Mida tähendab sinu jaoks digitaalehitus?

Planeerimisprotsessis on “käsitöö” osakaal viidud miinimumini ning valdava osa tööst teeb tarkvara automaatselt vastavalt etteantud parameetritele. Suurem osa ehitusprotsessist toimub off-site, sest tehaselises tootmises on automatiseerimine oluliselt lihtsam kui ehitusobjektil. Suureneb efektiivsus ja kvaliteet, lüheneb ehituseks kuluv aeg.


Millal saavad Eesti linnad targaks?

Siis kui meil tekivad reaalaja andmed valdava osa hoonete tarbimisest ja kasutusest.


Kes või mis sind erialaselt inspireerib?

Pidevas muutumises olev ehitusturg, mis sunnib otsima lahendusi esialgu võimatuna tunduvatele probleemidele.