Hele-Mai Metsal: „Digitaalehituse klastrist saame teadmisi, mida me turult kontsentreeritud kujul mujalt ei saaks“

05.10.2020

Miks liitus Tallinna Sadam Digitaalehituse klastriga, mis kasu on sadam sellest saanud – sellest rääkis Tallinna Sadama arendusosakonna juht ning Digitaalehituse klastri juhatuse liige Hele-Mai Metsal.


Tallinna Sadam astus Digitaalehituse klastri liikmeks kolm aastat tagasi. Sadam on turul suur tellija. Teeme koostööd enamike suurte ehitusfirmadega ning meil on pidevalt töös mitmeid arendusi.

klastrisse astusime seetõttu, et soovisime saada n-ö targaks tellijaks. Kes ehitusvaldkonnaga kursis on, siis see teab, et tellija, ehitaja ja projekteerija vahelises koostöös on konfliktid ja arusaamatused lausa igapäevased. Üks ei saa ühest aru, teine ei mõista esimest. Selline suhtlus aga aeglustab ehitusprotsesse ning koostööd teha ei ole mõnus.


Meie algne soov oli seda olukorda muuta. Soovisime astuda klastrisse ning meil oli suur lootus, et digilahenduste abil on võimalik suhtlust tellija ja partnerite vahel lihtsustada. Eks see nii ongi, aga nende lahenduste loomiseks pidime hakkama kõigepealt kaardistama neid kitsaskohti, mis suhtlust tellija, ehitaja ja projekteerija vahel pärsivad.


Algus oli väga raske, sest saavutada usaldust partnerite vahel, kes koostöö mõttes on olnud alati vastasleerides, ei olnud kerge. Oldi ettevaatlikud, umbuslikud, tuli ette nii vääritimõistmisi, halvustamist, süüdistamist jne. Ent lõpuks saime siiski neist raskustest jagu ja oleme vastastikku suhtumist üksteisesse kardinaalselt muutnud. Klastris on liikmete vahel avatud ja üksteist austav õhkkond, mis on aluseks edasiviivaks koostööks nii klastris kui ka partneritena.

Klastri võlu seisneb selles, et sinna on koondunud väga suur osa turu suurimatest ehitajatest ja projekteerijatest (loe: tipp-professionaalidest), kes äris on küll konkurendid, kuid klastris teevad koostööd ning mõtlevad, kuidas oma valdkonda koos edendada. Koostöö, kogemuste ja teadmiste jagamine – see on hindamatu väärtusega ning näen selgelt, et sellisel kujul teadmisi ja kogemusi me turult kusagilt mujalt ei saa.


Aastad on läinud ning nüüd võin öelda, et peamine kasu, mida Tallinna Sadam klastrist saab on teadmised, kuidas koostööpartnerid mõtlevad, kuidas nad oma tööd planeerivad ning info selle kohta, kuhu turg areneb. Ühtlasi saame ühiselt  panustada ehitusvaldkonna kitsaskohtade likvideerimisesse. Ei saa salata, kõik eelnevalt mainitu annab turul ka tohutu konkurentsieelise.


Mitmed Tallinna Sadama koostööpartnerid on ju ka klastris. Ühine panustamine klastris liidab meid ka äris. Mõistame üksteist palju paremini ning koostöö sujub. Soov saada targaks tellijaks on klastris kindlasti oma eesmärki täitnud.


Klastris toimub töö töögruppides. Kokku on 9 töögruppi. Toon ühe näite, kuidas töö käib ja kuidas arendusi luuakse. Meil on selline töögrupp nagu parameetrilise disaini töögrupp. Töögrupi eesmärk on kaardistada arhitektide ja inseneride igapäevatöös esinevaid rutiinseid töölõike ning leida neile skriptide näol automatiseeritud lahendusi. Eelkõige on töö seotud erialase – hoonete ja infra projekteerimise ja mudeldamisega seotud tarkvaradega. Töörühma tegevus loodavate toodete näol on jagatud kuueks alamrühmaks, kus tegeletakse iga valdkonna spetsiifiliste teemadega süvitsi. Tooted, millega töögrupp täna tegeleb on üldised tooted (tooted, mis sobivad kõigile, st nii arhitektidele kui inseneridele), arhitektide tooted, konstruktorite tooted, kütte, ventilatsiooni, jahutuse või tehnosüsteemide tooted, vee ja kanalisatsiooni inseneride tooted ning infra tooted. Paljud neist toodetest on katsetamisel, aga paljud on ka juba reaalselt projektides kasutusel. Näiteks viimistluse mudeldamine. Töö vilju saavad nautida töögrupi liikmed. Toodete autoriõigused saavad panustajad ja töövõtjad. Töövõtjal on õigus teatud tingimustel tooteid kõrvalistele isikutele ka edasi müüa.


Lõpetuseks sooviksin kutsuda kõiki huvilisi klastriga liituma. Oodatud on kõik ettevõtted üle ehituse elukaare. Kes veel kahtleb, saab tulla vaatlema mõne klastri töögrupi tööd.