Esitasime koos partneritega taotluse Euroopa Liidu COSME programmi

03.02.2021

Eile, 2. veebruaril lõppes toetuste taotlemise voor Euroopa Liidu COSME programmist, mille eesmärgiks on edendada efektiivsust ja tootlikust tõstvate lahenduste kasutuselevõttu Euroopa väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtetes. Uuringud näitavad, et need ettevõtted moodustavad ligi 85% kõikidest Euroopa majanduse uutest töökohtadest ning just need samad ettevõtted on olnud tagasihoidlikud uute tehnoloogiate kasutuselevõtul. Järgmise kahe aasta jooksul soovib Euroopa Liit toetada ja hoogustada uute tehnoloogiate (eriti tehisintellektiga lahenduste) kasutuselevõttu 5 miljoni euroga.


Läti digitaalehituse klastri (BUVID, www.buvid.lv) vedamisel moodustati konsortsium nimega ICTconstruct, kus toetuste kasutamise fookuses on ehitussektor (ehitise elukaar). „Selle valdkonna atraktiivsust selles toetusvoorus tõstab mitmesugune statistika, mis viitab digitaliseerituse ja tootlikuse mahajäämusele, aga mis tegelikult (vähemalt Eesti kontekstis) pole õigesti lähtestatud“, kirjeldab Eesti Digitaalehituse klastri kaasumishuve klastri tegevjuht Kuno Peek.


Lätlaste vedamisel liitusid ICTconstruct projektiga veel Green Home Itaaliast (www.greenhomescarl.it), ehitusklaster Sloveeniast (www.sgg.si) ja Construction Excellence Club Ühendkuningriigist (www.kentconstructingexcellence.co.uk). Samuti ka ettevõtted Gravicon (Soome, www.gravicon.fi), In2it (Itaalia, www.in2it.it) ja Amis (UK, www.amis.co.uk). Eesti soovitusel liitus projektiga meie pikaajaline koostööpartner KiraHUB (www.kirahub.fi) Soomest. Kokku osaleb selles taotlusprojektis 9 organisatsiooni-ettevõtet 6 riigist. Eesti panustamist toetavad omapoolsete toetuskirjade Digitaalehituse klastri liikmed Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Sadam.


COSME vahendite kasutamine toimub 2022-2023 jooksul, kus tuleb toetuste saajatel viia läbi mitmeid üle-euroopalisi üritusi. Peamine eesmärk on aidata tehnoloogiast huvitatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid sobivate tehnoloogiate leidmisel ja kasutuselevõtul. „ICTconstruct projekt taotleb selleks 2,85 miljonit eurot, mille toel plaanime jõuda 15’000 ettevõtteni. Selleks plaanime korraldada vähemalt 20 B2B üritust, 5-10 häkätoni, 15 pilootprojekti ning mitmesuguseid lokaalseid ja virtuaalseid koolitusi-infotunde“ kirjeldas taotluse ambitsioone Eesti esindaja Peek.


„See COSME toetusvoor on Eesti ettevõtetele nii lahenduste kaasamise kui pakkumise osas suurepärane võimalus. Olles hästi asjaoludega kursis, plaanime igal juhul vahendada Eesti ettevõtetele selle programmi võimalusi, sõltumata sellest kas meie osalusega taotlus saab Euroopa Liidust rahastust või mitte“ lisas Peek. Toetuste eraldamise kohta on lubanud Euroopa Liit avaldada edasist infot eeloleval sügisel, tegevus algab 2022. aasta alguses.


Lisainfo:


Kuno Peek

Digitaalehituse klastri tegevjuht

Tel 5543210


kuno@digitaalehitus.ee