Eesti digiehitussektor kaasas arendustegevustesse möödunud poolaastal üle 167 000 euro

12.10.2022

Digitaalehituse klastrisse kuuluvad Eesti ehitussektori organisatsioonid lõpetasid hiljuti oktoober-aprill perioodi aruandluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juures. Kinnitatud aruande kohaselt kasutasid perioodil 01.11.2021-30.04.2022 Euroopa regionaalarengu fondi toetusi kogusummas 83 730,50 eurot. Teise samaväärse summa lisasid ettevõtted omalt poolt.


„Meil on väga hea meel, et ligi 40 Eesti ehitussektori organisatsiooni aktiivselt kasutab seda meedet ning osaleb erinevates projektides. Ühiseid tegevusi, mida tehti oli seinast seina – nt seminarid ja õppereisid Dubaisse ja Lyoni, et vahetult õppida teiste tegemistest, samuti ehitussektori tarkvarade lokaliseeringuteedasi arendamine, et muuta nendega töötamine efektiivsemaks või ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi CCI-EE piloteerimine“ kirjeldas Digitaalehituse klastri tegevjuht Kuno Peek edukat ja töökat perioodi sektoris igapäevase äritegevuse kõrval.


„Isiklikult pean kõige olulisemaks koostegemise harrastamist – tänu toetusmeetmele saame seda võimaldada kiiremini ja suuremas mahus kui muidu. Tihti näeme klastris kuidas konkureerivate ettevõtete eksperdid koos panustavad töö efektiivsuse parandamise ja teadlikkuse tõstmise nimel. Prognoosime sellise avatud koostegemise tahte jätkumist ka peale EAS toetusmeetme lõppemist“ lisas Peek.


Digitaalehituse klaster koos veel 4 klastriga osaleb EAS-i vahendatavas sektorite arengute toetusmeetmes, kus 5 aasta jooksul vahemikus 2019-2023 on igal osaleval klastril võimalik kaasata Euroopa regionaalarengu fondist kuni 600 000 eurot oma valdkonna arendamiseks. Vahendite kaasamise tingimuseks on teise samasuuruse summa lisamine, ehk abikõlbulike kulude toetusmäär on 50%. Kokku on võimalik sektorisse investeerida 1,2 miljonit eurot läbi selle meetme.


Digitaalehituse klaster on olnud edukas selle toetusmeetme kasutamisel – võimalusest kaasata 600 000 eurot oleme tänaseks (seisuga 30.04.2022) kaasanud 427 107,26 eurot. Viimasele 1,5 aastale on jäänud veel kasutada ca 173 000 eurot.


„Olen veendunud, et Eesti ehitussektori tegijad kasutavad selle meetme ära 100%-liselt ning heas hoos valdkonna arendustegevus jätkub ka peale toetusmeetme lõppemist“ hindas Peek olukorda.Lisaks toimub 25.10 Digitaalehituse klastri sügiskohtumime, et vaadata üle kuidas edeneb EAS-EL toetusprojekti täitmine (sh eelmise 6 tegevuskava tulemid ja järgmise 6 kuu plaanid). Lisaks on plaanis tutvustada uusi koostööformaate, uusi algatusi.

Ürituse algus on 15:30. Programm algab 16:00. Cateringi poolt on tagatud toitlustamine. Registreeru hiljemalt 21.10. jooksul, et teaksime sinuga arvestada.
 


Lisainfo:


Kuno Peek


Digitaalehituse klastri juht


5543210


kuno@digitaalehitus.ee


www.digitaalehitus.ee


www.estoniandcc.com