Digitaalehituse klastris hakatakse tegelema ehitussektori co2 jalajälje kaardistamise probleemidega

15.01.2021

PRESSITEADE

15.01.2021


Sel nädalal kutsus Digitaalehituse klaster kokku töögrupi, mis hakkab tegelema ehitussektori co2 jalajälje kaardistamise probleemidega. Töögrupi esmane ülesanne on juhtida tähelepanu ehitussektori co2 jalajäljega seonduvatele teemadele, teha teavitust ning arendada koostööd erinevate kodumaiste ja piiritaguste huvigruppide  vahel, kes saaksid jalajälje kaardistamisel ja kahandamisel kaasa aidata. 


Eesti ehitussektori süsihappegaasi emissioon on umbes 40 protsenti kogu Eesti summaarsest kasvuhoonegaaside heitkogusest. See number on saadud hinnates hoonete küttekulu ja energiakasutust, aga selle numbri sees ei arvestata hoonete ehitamiseks vajaminevate materjalide tootmise, transpordi ja jäätmete taaskasutamise süsihappegaasi heidet. Nende arvutuste tegemiseks puuduvad meil hetkel veel piisavad andmed ja metoodika. Ent kindlasti on Eestis materjalide kasutusest tingitud jalajälg veel kordades väiksem kui hoonete energiatarbimisega seotud jalajälg. See vahekord muutub vastavalt sellele, mida energiatõhusamaks muutub hoonefond.


Euroopa Komisjoni püstitatud eesmärkide kohaselt peavad süsinikdioksiidi heite vähendamiseks 2050. aastaks olema kõik hooned saavutanud n-ö liginullenergia taseme.


Digitaalehituse klastri juhatuse esimees Madis Avi: „Euroopa Komisjoni seatud eesmärgi saavutamiseks peame me Eestis väga palju tööd tegema. Eelkõige peame probleemi teadvustama ning valdkonna inimesi koolitama. See on ka põhjus, miks me Digitaalehituse klastris ehitusvaldkonna co2 jalajälje mõõtmise töögrupi kokku kutsusime.“


Töögrupi planeeritavad tegevused ehitussektori co2 jalajälje mõõtmiseks ja vähendamiseks:  • ehituse- ja kinnisvara sektori teadlikkuse tõstmine ehitussektori co2 jalajälje osas;

  • teemakohaste materjalide eestindamine;

  • koostöö edendamine põhjamaade vastava valdkonna spetsialistidega;

  • co2 jalajälje kalkulaatori arendamine;

  • ehitusmaterjalide co2 jalajälje andmetega andmebaasi loomine;

  • kaasaaitamine valdkonna regulatsioonide väljatöötamisel.


Töögrupis on avaldanud soovi osaleda lisaks Digitaalehituse klastri liikmetele esindajad riigiasutustest, sh Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, lisaks ka Eesti Betooniühingust, Eesti Puitmajaliitust ja mitmetest ehitise elukaarega seotud ettevõtetest.


Töögrupp hakkab kogunema üks kord kuus ning kes soovib, saab sellega liituda teavitades oma soovist aadressil madis.avi@sma.ee