Digitaalehituse klaster on alates 01.02.2024 käibemaksukohuslane.

07.01.2024

Digitaalehituse klaster on alates 1. veebruarist 2024.a. käibemaksukohuslane.


Seoses EASi toetusperioodi lõppemisega on Digitaalehituse klastril plaanis senisest rohkem tegeleda oma liikmete huvides äritegevusega, mistõttu kasvab müügitulu toovate arvelduste maht ja võimalus äritegevuse kuludelt makstavat käibemaksu proportsionaalselt tasaarveldada. See vähendab klastri tegevuskulusid ja on majanduslikult mõistlik tegevus.


Klastri liikmetasusid käibemaksukohusluslaseks hakkamine ei mõjuta. MTÜ Digitaalehituse liikmete liikmetasud on endiselt ilma käibemaksuta.


Heade soovidega,


MTÜ Digitaalehituse juhatus.