Digitaalehituse klaster liitus Urban Hub Europe’iga!

09.02.2023

Kuna linnaprobleemid muutuvad üha tõsisemaks ja keerukamaks on uusi koostööviise vaja rohkem, kui kunagi varem.


Jätkusuutlike, tulevikukindlate lahenduste leidmine ja rakendamine piiriülese koostöö kaudu kiireneb globaalselt, sest ükski riik ei suuda probleeme vaid iseseisvalt lahendada. Isegi kõige uuenduslikumad riigid vajavad välismaalt inspiratsiooni ja tuge, et täiendada oma võimalusi ja teadmisi.


Urban Hub Europe võrgustik aitab parandada töövooge ja ärivõimalusi, suurendab arusaamist tehnoloogilistest ja ühiskondlikest arengutest. Koostöövõrgustiku toel on lähiaastatel oodata olulisi arenguid Euroopa linnade ökosüsteemides.


Sellele veendumusele tuginedes ühendavad juhtivad Euroopa linnainnovatsiooni keskused jõud Urban Hub Europe’is (UHE), et luua mitmel tasandil toimiv koostöövõrgustik, moodustades seeläbi Euroopa linnainnovatsiooni ülemaailmselt tunnustatud esiotsa. UHE eesmärk on, et võrgustiku partnerid kindlustaksid oma positsiooni turul ja suurendaksid läbi koostöö oma mõju, aidates seeläbi luua jätkusuutlikum ja elutervem linnakeskkond.


Urban Hub Europe asutajad on: Digitaalehituse klaster, Soome Kirahub, Taani Bloxhub ja Contech Lab, Müncheni Urban Colab ning Malaga Smart City Cluster.


UHE aitab Digitaalehituse klastril:  1. Edendada rahvusvahelist lävimist ja äri. Koostöövõrgustiku pooled on valmis toetama üksteist infoga, vajadusel ruumidega.

  2.  Avastada kolmandaid turgusid-osapooli.

  3. Soodustada rahvusvahelistes konsortsiumites osalemist ja nendealast infovahetust.


Eesti on septembrini UHE eesistuja. Järgmine füüsiline kohtumine toimub 18.09 Tallinnas. Tegu on WDBE2023 eelüritusega.


Urban Hub Europeiga seonduvate küsimuste korral kirjutada: kuno@digitaalehitus.ee või joonas@digitaalehitus.ee


 


Urban Hub Europe asutamisleping