Anna oma hääl parimatele “Aasta tegu” ja “Aasta innovatsiooniprojekt”nominentidele

11.10.2021

Digitaalehituse klaster annab novembris toimuval konverentsil “Ehitus 2022+” välja kaks auhinda – “Aasta tegu” ja “Aasta innovatsiooniprojekt”. Hetkel on valitud auhindade nominendid. Mõlemas kategoorias on neid kolm. Selleks, et selguksid parimatest parimad, kutsume kõiki üles andma oma hääl lemmiknominendi eest.


Hääletada saab SIIN


AASTA TEGU NOMINENDID


KANDIDAAT NR 1: Saaremaa Gümnaasium

NOMINENDID: Makespece, Arcwood, Nordecon


Info esitajalt: Digitaalehituse klastri poolt välja kuulutatud konkursi vääriliseks loeme digitaalse protsessi rakendamist tööprojekti loomise etapis. Kõige märkimisväärsemaks osaks oli info digitaalne liikumine otse CLT-elemente tootvasse tehasesse ja sealsele masinale vajalikesse formaatidesse võimalikult vähese lisatööga. Konstruktiivse 3D mudeli baasil loodi tootmiseks vajalik mudel, millest omakorda tekitati tehases vajalikud joonised ja failid tootmisseadmetele. Kuna paneelid lõigatakse CNC pinkidega, on automatiseerimise võimalus väga suur. Eelduseks on aga väga heal tasemel tehtud tööprojekti mudel, sh detailselt koordineeritud ja sobivas 3D formaadis avade ülesanded.


Tegemist on olulise protsessi digitaliseerimisega, mis aitab vähendada projekteerimiseks kuluvat aega (tootejooniste arvelt) ning väheneb inimeksimuse võimalus. Suurepärane lõpptulemus saavutati tänu kõigi osapoolte ühisele teadlikule koostööle.


Koostööprojektis osalesid: Makespece, Arcwood, Nordecon.


Tegemist on uue riigigümnaasiumiga, mille tellijaks oli Riigi Kinnisvara AS, arhitektideks on Karisma arhitektid ning projekteerimise ja ehituse peatöövõtu eest vastutas Nordecon AS. Hoone anti tellijale üle ning kool avati pidulikult augustis 2021.


Saaremaa Gümnaasiumi koolihoone on kompaktse vormiga, osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline, netopinnaga ca 4300 m². Hoone kandekarkass on ehitatud monteeritavatest ristkihtpuit paneelidest (CLT – crosslaminated timber) ning liimpuit taladest ja postidest. Hoone arhitektuurne vorm soosis monteeritava lahenduse kasutamist, mis tagas kiire ja kvaliteetse tulemuse.


KANDIDAAT NR 2: Eesti Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise projekteerimine NOMINENDID: RKAS, Sirkel&Mall


Info esitajalt: Eestile väga olulise hoone rekonstrueerimisel tegid koostööd klastri liikmed – RKAS tellijana ja Sirkel & Mall projekteerimise peatöövõtjana. Projekti panustasid klastri liikmetest veel TalTech, Geodeesia24, AruCAD ja loomulikult Tallinna linn.


Rahvusraamatukogu projekti õnnestumise taga on paljude inimeste, firmade ja organisatsioonide – kogu projekteerimismeeskonna koostöö. Hea projekt valmib vaid siis, kui on kaasatud kõik osapooled – kasutajad, tellija ja projekteerijad, kel kõigil on ühine eesmärk parima lahenduse leidmine keerulisele ja uuendatavale hoonele. Projektis osales üle 85 arhitekti ja inseneri, Rahvusraamatukogu ning Rahvusarhiivi juhtiv ja reatöötajad, Riigi Kinnisvara teadliku tellijana, TalTechi tippteadlased hoidlate sisekliima konsultantidena ja Tallinna Muinsuskaitseameti spetsialistid.


Uuendatud välisterrassid ja sisearhitektuursed funktsionaalsed muudatused võimaldavad ehitusjärgselt avada hoone linnaruumi osana ja tõsta nii kogu ümbritseva elukeskkonna kvaliteeti.


KANDIDAAT NR 3: WDBE 2021 virtuaalsündmuste sari

NOMINENDID: Digitaalehituse klaster, MKM ja KiraHUB


Info esitajalt: WDBE ehk The World of Digital Built Environment toimus seekord veel võimsamalt ja veel intrigeerivamate teemadega kui möödunud aastal. Ja Digitaalehituse klaster koos Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) lõi sarja korralduses kaasa.


WDBE 2021 sündmustesarja üldteema oli UNLOCKING URBAN SUPERSENSING.


WDBE põhiteemad 2021. aastal:  • inimeste ja arvutite koostoime areng;

  • uued moodused ja võimalused hoonete ja linnade rajamiseks ning nendega suhtlemiseks (lisaks ka linnade ja hoonete omavaheliseks suhtlemiseks).


WDBE sündmuste kavas olid mitmeid seminare ning konverentse. WDBE tippsündmus toimus 28.-29. septembril.


Tegemist on sündmuste sarjaga, mis on võimaldanud arendada rahvusvahelist koostööd ning aidanud luua uusi ärisuhteid. WDBE raames on saanud kuulata maailma tippspetsialiste ning hankida uusi teadmisi digiehituse uute trendie kohta.


AASTA INNOVATSIOONIPROJEKT


KANDIDAAT NR 1: Eesti Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise projekteerimine NOMINENDID: RKAS ja Sirkel & Mall


Info esitajalt: Eesti noorimea muinsuskaitsealuse hoone rekonstrueerimisprojekt valmis 2021. aasta kevadel. Mahukas projketeerimistöös kasutati BIM mudelprojekteerimise võimalikult kaasaegsemaid lahendusi, mis hõlmas ühes mudelis (Autodesk Revit koos BIM360 pilvelahendusega) arhitektuurse, konstruktiivse ja sisearhitektuurse osa projekteerimist. Sellisel viisil projekteerimine andis suure panuse projekti efektiivseks teostamiseks ning vähendas vigade ja kokkupõrgete kontrolliks kulunud aega.


Innovatiivseks tuleb lugeda projektijuhtimise korraldust – projekt oli planeeritud Pull-Plan süsteemis, mis võimaldas püsida etteantud tihedas ajagraafikus ja minimeeris projektiosade üksteise järel ootamise aega. Enamus meeskonnast (arhitektid, konstruktorid ja tehnosüsteemide insenerid) töötasid projekteerimise ajal BIG ROOM põhimõttel spetsiaalselt selleks projektiks kohandatud ühises ruumis, mis asus Rahvusraamatukogu hoones. Rahvusraamatukogu hoidlate sisekliima projekteerimisse kaasati TalTechi valdkonna tippteadlased, et parimal võimalikul viisil kindlustada Eesti rahva oluliste säilikute hoiutingimused ka järgmistele põlvedele ning seda energiat säästval viisil.


Projeketeerimse peatöövõtja Sirkel&Mall juhtis projektimeeskonda, kuhu kuulus üle 85 arhitekti ja inseneri ligi 20st erinevast ettevõttest, kellest mitmed on Eesti Digitaalehituse klastri liikmed.


KANDIDAAT NR 2: Rapla riigimaja rekonstrueerimine

NOMINENDID: Nordlin Ehitus, BIM koordinaator TULITEC, projekteerija INFRAGATE


Nordlin Ehitus (Hindrek Rootsmaa) BIM koordinaator TULITEC (Janno Otsmaa) Tellija RKAS Projekteerija Infragate.


Info esitajalt: Rapla riigimaja on ideaalne näide projektist, kus BIMiga kõik liiga hästi pole. Samas on ehitaja poolt julgetud teha same, mida tihti ei tehta. BIM koordinaator kaasati õigeaegselt. Peale lammutust tehti projekteerimise sisendiks ehitaja initsatiivil ja rahakotil punktipilvede mõõdistus, mida mudeitega nii manuaalselt kui automaatselt võrreldi. (Mõõdistaja klastri partner Hades) Kuna mudel oli olemas soovis ehitaja üles panna CDE (Dalux), kuhu on külge lingitud kõik osapooled sh järelvalve ning see lepiti kvaliteedi kommentaaride vahendamise platvormiks. Ei juhtu tihti, et väheminnovatiivsena tuntud ehitaja võtab inistaitiivi ja ütleb tellijale, et nõustub mudeli nõudega ning teeb asju õigesti ja viib protsessi ka mudeli põhiseks. Selle pojekti puhul selline kokkulepe tehti ja ca 60 aastane järelevalve spetsialist omandas oskused kiiresti ning kahe nädala pärast sisestas ta telefoni äpi kaudu andmeid mudelisse nagu proff. Ja ta teeb seda siiani.


Alltöövõtjate suunaline CDE-põhine suhtlus jäi küll tagasihoidlikuks, aga platsil ringi käies oli näha nii tööjuhte kui ka esitöölisi, kes telefonist jooniseid ja mudeleid vaatasid. Isegi üks humoorikas lugu juhtus. Üks ATV objektijuht tuli mulle platsil segitama, et seda BIMi pole kellelegi vaja ja tema ei taha sellest midagi kuulda. 10 min hiljem võttis ta taskust telefoni, avas Dalux äpi ja hakkas mulle õhinal ja taevani kiites näitama telefonis olnud 3D joonist. Järeldus – sektori edasiarendamiseks pole vaja rääkida uhkest BIM-ist, vaid anda inimestele lihtsaid tööriistu, mis neid aitavad.


KANDIDAAT NR 3: Vanasadama kruiisiterminal ja selle merekütte ja -jahutussüsteem NOMINENDID: Tallinna Sadam AS


Info esitajalt: Vanasadama moodne ja multifunktsionaalne kruiisiterminal ning ligi kilomeetrine katusepromenaad avab linnarahvale vaba aja veetmiseks mereääre ja seni ligipääsmatu sadama-ala ning loob esindusliku esmamulje merelt saabuvale linnakülalisele.


Kruiisiterminali tehniline disain lähtub eelnevalt teostatud uuringust, kus selgitati välja millised energiasäästlikud ja ökoloogiliselt jätkusuutlikud lahendused on sobivad hoone ehituseks Põhjamaa kliimas, mis võimaldaks hoonet kasutada ka väljaspool kruiisihooaega. Uue kruiisiterminali näol on tegemist piirkonna kõige kaasaegsema ja multifunktsionaalsema terminaliga, mis on ehitatud nii, et vähendada selle negatiivset mõju keskkonnale. Terminali energiavajadus tagatakse Põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelidega ning rajatist köetakse ja jahutatakse soojuspumba abil mereenergiaga, mis muudab selle aastaringselt kasutatavaks.


Soojusvaheti lahendus on Eestis unikaalne. Süsteemi soojusvaheti on sarnane plaatsoojusvahetiga, aga see on ehitatud betoonist ning oluliselt suuremate mõõtmetega. Suurem veemass aitab ühe tegurina ära hoida vee jäätumise soojusvahetis. Lisaks on vee tsirkuleerimine soojusvahetis 10 korda väiksem kui algselt planeeritud soojusvahetil. Sellest tulenevalt on ka elektrikulu 10 korda väiksem. Vesi liigub ühest soojusvaheti otsast sisse, sealt liigub vesi betoonplaatide vahelt teise otsani kust voolab tagasi merre. Et tõsta soojusvaheti efektiivsust, siis muudetakse vee voolusuunda kindlate ajavahemike järel. Kõikidesse betoonvaheseintesse, välisseintesse ja põrandasse on on paigaldatud torustik, mille kaudu liigub soojuskandja vedelik soojuspumpadesse. Betoon on merevee suhtes hea püsivusega ning seetõttu ei vaja peale puhastamise mingit hooldust. Pumplakaevud ja torustik on plastikust, mis samuti ei reageeri mereveega. Sette kogunemise vastu on soojusvaheti põhja, igasse lamelli vahesse tehtud äravool, mis lähevad kasutusse spetsiaalse puhastussüteemi käivitamisel. Lisaks on soojuvaheti mõlemasse otsa jäetud ligipääsuluugid, et vajaduselt ka survepesuga oleks juurdepääs tagatud.