Algas IPT/Allianss hankemudelite koolitussari

30.01.2020

Digitaalehituse klaster koostöös BrainTeam OÜ-ga alustas 30. jaanuarist IPT/Allianss hankemudelite koolitussarjaga, kuhu on oodatud nii avaliku kui ka erasektori esindajad. Koolituse vastu on huvi suur, sest koostööl baseeruvad hankemudelid on Euroopas kiiresti arenemas ning lähitulevikus rahvusvahelistel hangetel ilma IPT/Allianss projektivõimekuseta osaleda ei saagi.


Esimesele koolitussarjale enam vabu kohti ei ole, kuid lähiajal on plaanis korraldada lisakoolitusi. Kõik ehitusvaldkonnaga seotud isikud, kes soovivad koolitusel osaleda, võivad saata oma sooviavalduse aadressile tiit@hades.ee


Digitaalehituse klastri juhatuse liige Tiit Hion: “Praegu ehitussektoris kasutusel olevad hankemudelid ei toeta projektis osalejate motivatsiooni rakendada võimeid ja ressursse parimal moel. Uute hankemudelite kasutuselevõtt aitaks tõhusalt lahendada sektori tõsiseid probleeme.”


“Probleemid, mis ehitussektorit täna vaevavad üle terve töövõtuahela on eeskätt madal tootlikkus ja aegunud tavad. Siia lisanduvad veel ka kehvad projektlahendused, halb ja pealiskaudne avalikkuse teavitamine kavandatavast, venivad menetlused ametiasutustes, ametnike otsustamatus või arusaadavalt motiveerimata otsused, vead ehitusprojektides, kehv ehituskvaliteet, venivad tähtajad jne. Kitsaskohti on veelgi, kuid need kõik algavad juurpõhjustest ehk siis sellest, et ei teadvustata ega avaldata kellele ja milleks projekte kavandatakse. Või siis avaldatakse, aga mitte piisavalt selgelt,” lisas Tiit Hion.


IPT/Allianssi hankemudeli kasutuselevõtt võimaldab koostöö tellija ja teostaja vahel üles ehitada hoopis teistel, koostööl ja usaldusel põhinevatel alustel.


Näide: Traditsioonilised vs. IPT/Allianss projekti lepingud 


Traditsioonilised lepingud, mis rõhuvad töövõtja ja tööandja suhtele ja kus on täpselt fikseeritud osapoolte vastutused ja kohustused:   • Ehitaja on kohustatud teostama töö lepingu järgi ning vastavalt üldjuhul puudulikele lähteandmetele tugineva lepingu üksikasjalikele nõuetele, mida on hiljem väga keeruline muuta. Projekti huve silmas pidades oleksid muudatused aga mõistlikud.

  • Tellija delegeerib ja ehitaja võtab enda kanda kõik riskid, mis projekti jooksul võivad ilmneda.

  • Ehitaja teadvustab ja nõustub, et lepingu osapoolena kannab ta täit vastutust kõikides asjaoludes, mis on seotud lepingu ülesannete täitmisega ning lepingu objekti teostamisega.


Integreeritud koostöö lepingud, kus keskmes on ühine vastutus projekti tulemi eest ning toetav partnerlus:  • Meie teostame projekti innovaatiliselt, ühiselt koostöös ja tõhusalt nii, et see toetab kõiki osapooli saavutama projekti parimat lõplikku tulemust.

  • Meil on ühine vastutus projekti tulemuse ees.

  • Kõik otsused, mida langetame, teenivad hankeobjekti parimat tulemust.

  • Me ei langeta otsuseid, mis rikuvad tahtlikult osapoolte õigusi ja ootusi.


Kõige tähtsam, mida soovime uute hankemudelite rakendamisega saavutada on mõtteviisi muutus. Ehk siis see, kuidas me asju teeme, kuidas me üksteisega suhtleme, kas me projekti kaasatuna oleme üksteisele konkurendid või arvestavad partnerid ning kas me teeme tööd vaid kasumi nimel ja vahendeid valimata või soovime luua parimat võimalikku tulemust meie loodu kasutajale ehk inimesele,” täpsustas Tiit Hion.


Koolituste läbiviimist kaasrahastab EAS Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.