Tere tulemast Digitaalehituse Klastri kodulehele

Digitaalehituse klaster soovib kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite abil arendada ehitussektorit ning populariseerida ausate äritavade ja -mudelite kasutamist, eesmärgiga toetada klastri liikmete ärisid nii kodu- kui välismaal.

Mida saavutada tahame?

Loome toetava ärikeskkonna ehituse elukaarega seotud ettevõtetele, kus tuginedes kaasaegsetele äritavadele saab teha usalduslikku koostööd ning luua parimaid ning tootlikkust tõstvaid digiehituslahendusi. Seeläbi kasvab klastri liikmete konkurentsivõime nii Eestis kui välismaal ning ettevõtted muutuvad tööandjatena populaarsemaks.

Kuidas selleni jõuame?

Klastrisse kuuluvad ehitise elukaare üleselt valdkondade parimad juhid ja spetsialistid, kes panustavad arendustegevustesse erinevates töögruppides. Siit leiad kõikide töögruppide tutvustused ning juhtide kontaktid. Juhul kui soovid saada lisainfot või liituda töögrupiga, võta palun ühendust grupi juhiga.