Liikmete tutvustused

Iga kuu edastab Digitaalehituse klaster oma liikmetele, partneritele ja muudele huvilistele klastri tegemisi kajastava kuukirja. Kui soovid end klastri tegemistega kursis hoida, siis kuukirja tellimiseks täida palun ära alljärgnev liitumisvorm.

Arhiiv

Selleks, et saada aimu, kes meie klastri liikmed on ja millega nad igapäevaselt tegelevad, tegime kodulehele uue rubriigi – klastri liikmete tutvustused. Selles rubriigis tutvustame ükshaaval kõiki klastri liikmeid. Tutvustused kogunevad siia tasapisi ning tähestikulises järjekorras.